Home

Op het moment dat een student ervoor kiest om stage te lopen in het buitenland moet er rekening worden gehouden met verschillende factoren zoals een ander cultuur, nieuwe omgeving, andere mensen en taal. Hierom biedt Stage in Turkije de mogelijkheid om een handje te helpen. Buitenlandse stage geeft naast een enorme ervaring tevens een boost op je CV. Jaarlijks kiezen de studenten ervoor om een unieke ervaring op te doen in het buitenland voor zowel een stage als een afstudeerstage. Steeds meer studenten willen stage lopen in het buitenland. Ook Turkije wordt steeds aantrekkelijker voor deze groep studenten. De economie in Turkije is groeiende en ook de productiviteit stijgt. Daarnaast zien we dat veel meer internationale bedrijven gaan investeren in Turkije en met name in Istanbul. Binnen Stage in Turkije werken er professionals in dienst die ervoor zorgen dat jouw stage proces optimaal mogelijk verloopt. De stageplaatsen die Stage in Turkije biedt voldoen aan de eisen van de opleidingsniveau binnen Nederland.